De structuur van de website en een groot deel van de teksten is rechtstreeks ontleend aan het onderzoek van Rien ten Klooster (RtK). Omwille van de leesbaarheid is die referentie niet steeds opgenomen in de teksten, een enkele uitzondering daargelaten waar RtK tot specifieke conclusies komt. Voor het overige is gepoogd om bij citaten en conclusies steeds aan de bron te refereren. Deze worden hieronder weergegeven.

Referenties in het deel over Zwartewatersklooster

[201] - G.D. van der Heide en T. Lebret, 1944, Achter de Schermen, Heiloo, p. 106
[202] - J. Picardt, 1660, Korte Beschrijvinghe …, Amsterdam, p. 191
[203] - Volgens A.J.M. Arts in zijn proefschrift over het dubbelklooster Dikninge (1945)
[204] - Volgens de familienamen-databank van het Meertens instituut (www.meertens.knaw.nl)
[205] - D.M. van der Schrier, 1975, “Gevolgen van bodemdaling …”, p. 13
[206] - F.A. Ebbinge Wubben, 1835, Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst, p. 469  3
[207] - D.M. van der Schrier, 1975, “Gevolgen van bodemdaling …”, p. 6
[208] - Overgenomen uit Haartsen en Storms, 2009, p.37
[209] - G.A.J. van Engelen van der Veen, 1931, Overijssel, p. 186
[210] - R. Schuiling, 1931, Overijssel, p. 95

Referenties in het deel over genealogie

[301] - J. Amsenga & G. Dekkers, 2004, “’Wat nu?’, zei Pichegru; de Franse Tijd in Nederland, 1795-1813”, p. 80

Referenties in het deel over Eendenkooien

[401] - R. Graveland, 2008, “Kooikers en Kooimannen”, p. 60
[402] - Naar gegevens van januari 1990 van de directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer
[403] - F.A. Ebbinge Wubben, 1850, “De eendekooijen en het toukeren te Staphorst”, p. 420
[404] - R. Graveland, 2008, “Kooikers en Kooimannen”, p. 59

Literatuur

  • C. Damen, 1963, “Het Bedediktinessenklooster Zwartewater bij Hasselt”, in: Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, (VROG), Verslage en mededelingen (78), pp. 71-112
  • F.A. Ebbinge Wubben, 1835, Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst, provincie Overijssel, Oomkens, Groningen
  • F.A. Ebbinge Wubben, 1850 "De eendekooijen en het toukeren te Staphorst", in: Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, deel 5, vierde stuk, pp. 417-426, Tjeenk Willink, Zwolle
  • G.A.J. van Engelen van der Veen, 1931, “Marken en Waterschappen”, in: Overijssel, Kluwer, Deventer
  • R. Graveland, 2008, “Kooikers en Kooimannen”, in: Genealogie, tijdschrift voor familiegeschiedenis, jaargang 14, nr. 2, pp. 58-60
  • A. Haartsen en E. Storms, 2009, Ontgonnen Verleden, uitgave van Directie Kennis, Bureau Lantschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ede
  • M. ten Klooster, 1989, Ten Klooster, de kooikersfamilie uit het Zwartewatersklooster; een stamboomonderzoek van de vier families ten Klooster, Huis ter Heide
  • J. Picardt, 1660, Korte Beschrijvinghe van Eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten Der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de IJssel, Emse en Lippe (Deel II Annales Drenthiae of Cronijck der Landschap Drenthe), Gerrit van Goedesbergh, Amsterdam
  • D. M. van der Schrier, 1975, “Gevolgen van bodemdaling in vroegere eeuwen voor de waterhuishouding in West-Overijssel in het algemeen en in de omgeving van Hasselt in het bijzonder”, in: Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, (VROG), Verslage en mededelingen (90), pp. 5-21
  • R. Schuiling, 1931, “Aardrijkskundige gesteldheid”, in: Overijssel, Kluwer, Deventer

Links

Geschiedenis van gemeenten in Overijssel: www.regiocanons.nl
Ten Klooster in de Nederlandse familienamenbank: www.cbgfamilienamen.nl

Deze website is vormgegeven door Studio Staalkaart

     
Naar boven