Doel van www.tenklooster.nl (hierna: de Website) is het samenbrengen en ontsluiten van informatie over Zwartewatersklooster en de familie Ten Klooster in de meest brede zin des woords. Tevens biedt de Website een platform voor informatie-uitwisseling voor leden van de familie Ten Klooster. De Website publiceert teksten, afbeeldingen en andere materialen uitsluitend ter informatie voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. De beheerders van de Website behouden zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen – met inbegrip van deze disclaimer – zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De inhoud van de Website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De beheerders van de Website spannen zich in om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud niet geheel correct, onvolledig of verouderd is. De beheerders garanderen evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De beheerders van de Website kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website.

De informatie en afbeeldingen op de Website zijn voor een groot deel afkomstig uit openbare bronnen. We hebben geprobeerd steeds deze bronnen te vermelden, maar het is niet uitgesloten dat bronvermelding op plaatsen onvolledig is. Mocht u vinden dat dit het geval is, neem dan aub hierover contact met ons op via het contactformulier.

Tekst en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd.  De beheerders van de Website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot op deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Deze toestemming is niet vereist, wanneer u informatie van de Website gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik.

Wanneer gebruikers van de Website zelf inhoud plaatsen op de Website oefenen de beheerders van de Website hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Eventuele klachten over gebruikersinhoud zullen uiteraard serieus worden onderzocht en waar nodig zal worden ingegrepen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Op de Website wordt verwezen naar externe informatiebronnen en websites. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan vanzelfspekend door de beheerders geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

     
Naar boven