Het was even sjouwen, maar uiteindelijk zaten alle archiefdozen achter in de auto. Vandaag hebben vader Albert en zoon Arco ten Klooster het stamboomonderzoek opgehaald bij ‘neef Albert’ in Dronten. Het is inmiddels meer dan 25 jaar geleden dat Rien ten Klooster zijn boek publiceerde over de kooikersfamilie uit het Zwartewatersklooster. Dat was het resultaat van meer dan 30 jaar aan noeste arbeid. Al in 1953 begon Rien aan zijn onderzoek naar de familie Ten Klooster, dat uiteindelijk veel meer werd dan alleen een stamboomonderzoek. Het boek dat in 1989 werd gepubliceerd bevat uitgebreide informatie over onder meer de geschiedenis van de streek, de buurtschap Zwartewatersklooster en haar begraafplaats. Meer dan 30 jaar aan naspeuringen. Geen wonder dat dat veel onderzoeksmateriaal heeft opgeleverd.

Arco ten Klooster kan zich nog goed herinneren dat hij een exemplaar van het Ten Klooster-boek kreeg. Als achttienjarige met een interesse voor geschiedenis heeft hij het toentertijd met veel plezier gelezen. Daarna stond het jaren in de boekenkast. Hij kon toen niet vermoeden dat 25 jaar later de oproep in de familie rond zou gaan om het onderzoeksmateriaal over te nemen. “Dat prikkelde wel de verbeelding”, aldus Arco. “Het is zonder meer interessant om het onderzoeksmateriaal in beheer te nemen, maar tegelijkertijd betekent het ook dat je er dan wel wat mee moet doen”.

Familiearchief

Een stamboomonderzoek is nooit af, maar na publicatie van zijn boek besloot Rien ten Klooster er een streep onder te zetten. Sindsdien was het wachten op een familielid dat geïnteresseerd zou zijn het onderzoek voort te zetten. Het alternatief was om het onderzoeksmateriaal over te dragen aan het Centraal Bureau voor de Genealogie of een soortgelijke instantie, want inmiddels stonden de archiefdozen danig in de weg. “Het zou jammer zijn als het onderzoek ergens in een kelder verdwijnt”, vindt Albert ten Klooster. “Dan kun je er niet zo maar meer bij. Ook de oude documenten zouden dan niet meer in bezit zijn van de familie”. Daarmee doelt Albert op het ‘familiearchief’ dat onderdeel uitmaakt van het materiaal dat Rien heeft onderzocht en dat uit een bundel bestaat van ongeveer 60 oude documenten uit het tijdvak 1804-1889. Het zijn vooral formele brieven met betrekking tot belastingen, maar het bevat bijvoorbeeld ook een oproep voor de Nationale Militie uit 1833 en een recept uit 1825 tegen leverbotziekte: “Voor de galligheid van het vee het aftreksel van twee pond eykenbast vermengt met een half pond kalmoeswortel en met vijfvierde pont keukenzout”. 

Na een aantal telefoontjes binnen de familie werd uiteindelijk besloten om eerst maar eens het materiaal te bekijken. De archiefdozen waren inmiddels terecht gekomen bij Albert ten Klooster uit Dronten. De wijze waarop Rien zijn bronmateriaal heeft geordend wekt grote bewondering. Op wetenschappelijke wijze heeft hij al zijn conclusies gedocumenteerd, waardoor je snel inzicht krijgt in de resultaten van zijn onderzoek. Het is zo’n rijk en interessant geheel dat het zonde is om het te laten verstoffen. Maar voor wie het ook oppakt: Rien heeft de lat hoog gelegd! 

Hoe nu verder?

De laatste informatie die Rien nog heeft verwerkt in zijn boek dateert van 14 oktober 1989: de geboorte van Hans van Gent, jongste zoon van Hendrien ten Klooster en achtste generatie in de stamboom. Het zou natuurlijk mooi zijn als alle Ten Klooster-nakomelingen van nadien ook nog een plekje in de stamboom krijgen toegewezen. Het ligt voor de hand om dan eerst de bestaande gegevens te digitaliseren, zodat het makkelijker wordt om de stamboom uit te breiden. Dat lijkt een mooie taak voor Ten Klooster senior. “Eerst zullen we het eens rustig bekijken en dan zien we wel verder”. Kijk, hier spreekt de kenmerkende nuchterheid van een Ten Klooster. 

 

Albert en Arco 31 augustus 2015

Albert ten Klooster en zoon Arco met het stamboomonderzoek en familiearchief

     
Naar boven