ROUVEEN – Tijdens de lezing van Paul Rademaker over Zwartewatersklooster, die hij gisteren gaf voor zo’n 70 geïnteresseerden in de Velschuur, werd bekend gemaakt dat er toestemming is verkregen voor archeologisch onderzoek op de plek waar vermoedelijk 170 ridders begraven liggen, die sneuvelden in de Slag bij Ane in 1227. Dat is een enorme opsteker voor de Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst (SWARS) die zich hier al jaren sterk voor maakt. Directe aanleiding voor de toestemming waren de veelbelovende resultaten van het grondradaronderzoek, dat in de zomer werd uitgevoerd.

 Panorama Olde Karkhof 2 Custom

’t Olde Karkhof vandaag. Hoe zou deze plek eruit hebben gezien in 1227?

 

Op basis van de grondradarbeelden concluderen de experts, dat het aannemelijk is dat op deze plek ooit mensen zijn begraven. Ook laten de radarbeelden duidelijk sporen zien van de fundamenten van een gebouw dat pal naar het oosten stond gericht. Dit zou kunnen duiden op een religieus gebouw, waarin al direct na de teraardebestelling gebeden werd voor het zieleheil van de gesneuvelde ridders. Ook zijn er ‘stenen’ in beeld gebracht die terechtgekomen zijn in de bodem van de kolk die ontstond nadat een deel van het zand werd afgegraven in 1937. Zouden dit misschien grafmonumenten kunnen zijn?

 

Grondradarbeeld

De lijnen die haaks op elkaar te zien zijn op de grondradarbeelden, duiden op bouwactiviteit

 

Rademaker vertelde enthousiast over zijn jarenlange fascinatie met het verhaal over de ridders. Twintig jaar geleden werd zijn interesse gewekt in een gesprek met Albert ten Klooster (1916). Deze Ten Klooster die zo’n beetje zijn hele leven in ’t Klooster woonde, maakte hem toen deelgenoot van een bekend verhaal in de familie: Op de plek die ’t Olde Karkhof wordt genoemd, zijn de gepekelde lichamen begraven van de gesneuvelde ridders. Het verhaal liet Rademaker niet meer los. De link tussen Zwartewatersklooster en de Slag bij Ane was bij velen al wel bekend, maar het harde bewijs dat de ridders ook echt in Zwaterwatersklooster begraven liggen ontbrak. Nu lijkt er eindelijk een doorbraak te zijn in het onderzoek.

Programma van Eisen

In de komende maanden wordt een archeologisch programma van eisen opgesteld. Daarna kunnen de eerste proefsleuven worden gegraven. Hoever het onderzoek zal gaan, hangt af van de informatie die de proefsleuven prijsgeven. Als er bewijzen naar boven komen, dan zal dit een vondst zijn van grote betekenis. Mogelijk hebben we hier te maken met de oudste militaire erebegraafplaats van Europa!

 

De Ten Klooster vooraan

Uiteraard zat de familie Ten Klooster vooraan tijdens de lezing van Rademaker.
Op de foto: Erie, Johannes en Albert ten Klooster.
     
Naar boven